AI LAB
Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng thông minh trong Thương mại điện tử
AI LAB
Huấn luyện sinh viên trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp
AI LAB
Thiết kế và phát triển các ứng dụng Web theo đơn đặt hàng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
AI LAB TUYỂN SINH VIÊN HỌC VIỆC
Vị trí: Web Developer - HTML, CSS, Javascript, ReactJS, NodeJS, MongoDB
previous arrow
next arrow
Slider

Giới thiệu

AI Lab được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa công ty Mevry - Cộng hòa Pháp và Nhóm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo thuộc Khoa Công nghệ thông tin - Trường CĐCN Huế với mong muốn tập hợp và phát triển đội ngũ khoa học, lập trình viên nhằm thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phát triển và triển khai các ứng dụng thông minh trong Thương mại điện tử. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động hợp tác và chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất chuyên nghiệp từ các công ty phần mềm trong và ngoài nước, AI Lab định hướng trở thành đơn vị sản xuất, gia công phần mềm
và trung tâm huấn luyện sinh viên trở thành lập trình viên chuyên nghiệp.

  • Các thành viên