AI LAB
Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng thông minh trong Thương mại điện tử
AI LAB
Huấn luyện sinh viên trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp
AI LAB
Thiết kế và phát triển các ứng dụng Web theo đơn đặt hàng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
AI LAB TUYỂN SINH VIÊN HỌC VIỆC
Vị trí: Web Developer - HTML, CSS, Javascript, ReactJS, NodeJS, MongoDB
previous arrow
next arrow
Slider
Hoạt động

R&D

Hợp tác nghiên cứu, phát triển và triển khai các ứng dụng thông minh trong Thương mại điện tử.

Huấn luyện

Tiếp nhận và huấn luyện sinh viên học việc, thực tập để trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp.

Lập trình web

Tổ chức thực hiện các hoạt động gia công phần mềm và xây ứng dụng Web theo đơn đặt hàng.

Show Buttons
Hide Buttons